GIS | web & mobile

GIS dla Sektora Energetycznego

Mamy ponad 10-letnie doświadczenie w świadczeniu usług GIS dla sektora E&P dla firm krajowych i zagranicznych. Oferujemy usługi doradcze i wsparcie w zakresie systemów GIS zorientowanych na branżę E&P (m.in. konwersja danych, opracowywanie i przetwarzanie numerycznych modeli terenu, opracowywanie map, animacji i wizualizacji 3D