GIS | web & mobile

Usługi

Systemy GIS:

 • analiza zasobów i potrzeb Klienta w zakresie szeroko pojętej informacji przestrzennej,
 • doradztwo w zakresie wyboru oprogramowania i sprzętu komputerowego,
 • budowa i wdrażanie systemów GIS.

Programowanie dla GIS:

 • tworzenie rozszerzeń do programu ArcGIS (z wykorzystaniem ArcObjects)
 • tworzenie skryptów usprawniających powtarzalne czynności (np. w języku Python)

Kartografia internetowa:

 • analiza zasobów i potrzeb Klienta w zakresie internetowych aplikacji mapowych (geoportali),
 • projektowanie i udostępnianie internetowych usług mapowych: WMS i WFS,
 • projektowanie geoportali (funkcjonalność, szata graficzna, integracja z GIS),
 • budowa geoportali (przy wykorzystaniu standardów zgodnych z dyrektywą INSPIRE).

Przetwarzanie danych:

 • konwersja danych GIS do różnych formatów (shp, dgn, kml, gml, mif…),
 • analizy przestrzenne,
 • analizy z wykorzystaniem numerycznych modeli terenu (NMT),
 • wizualizacje 3D.

Opracowania kartograficzne:

 • redakcja map i planów w oparciu o dane GIS,
 • publikacja map w formie papierowej (wydruki) i elektronicznej (PDF, jpg…).

Szkolenia:

 • szkolenia podstawowe i zaawansowane w zakresie GIS,
 • szkolenia z obsługi programów ArcGIS (9.x / 10),
 • szkolenia z obsługi rozszerzeń do programu ArcGIS (m.in. 3D Analyst, Spatial Analyst),
 • szkolenia w zakresie wolnego oprogramowania GIS (np. Quantum GIS),
 • szkolenia pod konkretne potrzeby Klienta.